Endotracheal Tube

Endotracheal хоолой

  • Disposable Endortracheal Tube With Cuff

    Ханцуйвчтай нэг удаагийн дотоод шүүрлийн хоолой

    Эндотрахеал хоолой нь өвчтөний амьсгалахад туслах уян хатан хоолой бөгөөд амаар гуурсан хоолойд (амьсгалын хоолой) оруулдаг. Дараа нь эндотрахеал хоолойг агааржуулагчтай холбож, уушгинд хүчилтөрөгч хүргэдэг. Хоолойг оруулах үйл явцыг эндотрахеалын интубаци гэж нэрлэдэг. Endotracheal хоолой нь амьсгалын замыг хамгаалах, хамгаалах "алтан стандарт" төхөөрөмж гэж тооцогддог.